fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Увага! Відкрите заняття
26.12.2016

Заняття провела: Слободян Ю.В.

Дата: 28.11.2016 р.

Предмет: Фізика

Тема: Властивості рідини. Поверхневий натяг. Замочування. Капілярні явища.

З перших хвилин заняття Юлія Віталіївна зуміла зацікавити та мотивувати студентів до навчання. Вона навела велику кількість прикладів властивостей рідини, які зустрічаються в повсякденному житті, у живій природі і техніці, на які вони ніколи не звертали увагу. Одним із таких яскравих прикладів стало пускання мильних бульбашок. Це допомогло студентам розслабитись і водночас наочно побачити поверхневий натяг рідини, переконуючись, що все в природі наближається до ідеальної форми – кулі.

Подальше пояснення теми заняття відбувалося за допомогою відео-презентації. Паралельно з поясненням викладача студенти не просто вели опорний конспект, а й кожне нове явище перевіряли на реальних дослідах. Капаючи воду на монетку, – вивчали поверхневий натяг; капаючи воду на дзеркало, парафін і моно-кристал, – вивчали явище замочування.

Після кожного такого досліду студенти самостійно робили висновки: які поверхні втягують рідину, а які – ні. Викладач тим часом вдало скористалася міжпредметною інтеграцією. Зокрема, з українською мовою, запитавши, що означає вислів: «Вийти сухим із води». Ще один приклад був тісно пов'язаний з біологією, оскільки розглядалося поняття капіляри та їх призначення. На подив студентів виявилося, що капіляри є у всіх предметів. Найпростішим наочним доказом цього став дослід із замочуванням крейди: у воду поставили лише один кінець, а мокрою стала вся. Також, як виявилося, капіляром у фізиці ще називають трубку, діаметр якої набагато менший за довжину. Велику увагу капілярним явищам присвятив Джеймс Жюрен – видатний фізик-лікар, про якого студенти підготували повідомлення. Об’єднав весь матеріал в єдине ціле відеофільм з елементами гумору.

Закріплення вивченого матеріалу відбувалося за допомогою фронтального опитування, розв’язування усних та письмових задач. Під час закріплення матеріалу студенти були активними, постійно користувалися довідниками при розв’язуванні задач та показали достатні залишкові знання попередніх тем.

По задоволених обличчях викладачів було видно, що навчальна та виховна мета заняття досягнута.


Заняття провела: Ковальчук А.В

Дата: 29.11.2016 р.

Предмет: Креслення

Тема заняття: Правила виконання і оформлення зображень на кресленнях. Розрізи.

Зануритись в просторовий креслярський світ мали нагоду всі, хто відвідав відкрите заняття з креслення Ковальчук А.В., яке відбулось в групі 2ОП-24.

Плідно співпрацюючи, викладач зі студентами досягла основної навчальної мети: закріпити знання з основ нарисної геометрії та графічної культури. Антоніна Володимирівна вміло поєднувала набуті теоретичні знання з новими практичними вміннями, використовуючи слово, роботу з підручником і опорним конспектом та відеопрезентаційний супровід.

На різних етапах заняття, залежно від характеру пізнавальної діяльності, Ковальчук А.В. використала пояснювально-ілюстративний та пошуковий методи, що стимулювали творчу діяльність студентів. Під час самостійного виконання завдань, викладач доцільно здійснювала фронтальний, індивідуальний поточні інструктажі, аналізуючи типові помилки та недоліки.

Демонстрація в кінці заняття виконаних робіт студентів – яскравий приклад того, що вони добре розуміють: конкурентоздатність на ринку праці в недалекому майбутньому значною мірою залежить від глибини та обсягу засвоєних знань та навичок сьогодні.