fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Увага! Відкрите заняття
8.03.2017

14.02.17р. Сопком Я.Я. було проведено відкрите заняття в групі 4АМ-96 з предмета «Діагностування технічного стану та технічне обслуговування легкових автомобілів». Тема заняття «Usb – осцилограф. Комплектація, умови і способи використання». Навчальний матеріал з перших хвилин захопив студентів. Це й зрозуміло, адже кожен у мріях – власник сучасної СТО, обладнаної спеціалізованим контрольно-діагностичним устаткуванням. Викладач провів заняття методично правильно. Разом зі студентами в ході коментованої демонстрації, відеопрезентації, за допомогою роздаткового матеріалу та наочних посібників Ян Янович досяг навчальної мети заняття . Впевнений крок до мрії зроблено!


21.02.17р. Олійником О.В. було проведено відкрите заняття з предмета «Фізична культура» у групі 2АМ-102. Тема заняття «Гімнастика». Під час шикування студенти продемонстрували належну організованість і дисципліну. Завдання заняття доведені викладачем методично доцільно. Навчальний матеріал підготовчої частини був підібраний правильно, сприяв підготовці організму до роботи. В ході заняття викладач Олійник О.В. успішно виконав завдання – допомогти кожному студенту в формуванні власного стилю навчальної діяльності. Відкрите заняття Олександр Вікторович вибудував, врахувавши особистісний розвиток, прагнення студентів до успішності, самостійності та ініціативності. Викладач вміло робив акцент на позитивний фон. Всі методичні рішення Олександра Вікторовича, наприклад, подання теоретичних відомостей, виконання тих чи інших фізичних вправ, переломлювались через призму особистості студента, його потреб, мотивів, досвіду, фізичних та вікових особливостей. Найголовніше, - кожен студент у кінці заняття міг відповісти собі на питання, чому він сьогодні навчився.


Заняття провів: Мельник О.В.

Дата: 21.02.2017 р.

Предмет: Електротехніка та електроніка

Тема: Напівпровідникові прилади. Біполярні транзистори.

Для того, щоб студенти відразу зосередилися на темі заняття, відчули її важливість не тільки як для майбутніх спеціалістів, викладач зробив мотивацію. Це були не сухі наукові фрази, а поставлене конкретне практичне завдання: якщо налаштували цифровий приймач, а телевізор не показує, то яка причина і як виправити несправність? Після такої мотивації актуалізація опорних знань пройшла цікаво. Студенти активно відповідали на питання, робили висновки, обґрунтовували сказане. Затим викладач плавно перейшов до оголошення теми і плану заняття.

Розпочав Олександр Васильович свою розповідь з короткої історичної довідки: коли і ким було винайдено перший транзистор. За допомогою відео- презентації продемонстрував як змінився його вигляд з часом. Основну частину матеріалу викладач подавав із використанням опорних конспектів, плакатів «Схеми ввімкнення транзисторів», «Маркування транзисторів», банера «Транзистори, їх призначення і види» та відеопрезентації. Усе це дало змогу пояснити складний матеріал легко та доступно. Лаконічність записів на дошці дозволила студентам систематизувати отриманні знання.

Для того, щоб перевірити засвоєння студентами матеріалу, після кожного питання плану заняття викладач проводив закріплення. Якщо запитань у студентів не виникало, то викладач сам ставив перед ними проблемні питання практичного характеру, які вирішували спільно.

На завершення було проведено дослід, невід’ємно пов'язаний зі специфікою професії техніка-механіка. Олександр Васильович на загал визначив розташування виводів у транзисторі за допомогою мультиметра. Ця робота унаочнила навчальний матеріал та продемонструвала його практичне застосування.

Розроблене методичне забезпечення, досвід та володіння матеріалом дозволило викладачеві провести заняття на високому рівні, отримати позитивні відгуки у колег та високу якість засвоєння знань студентами, які вони ще більше розкриють на наступному практичному занятті.


23.02.17р. Поперечною Ю.О. було проведено відкрите заняття з «Фізики» на тему «Постійний електричний струм. Закон Ома для ділянки кола». На занятті повністю була досягнута навчальна мети. Правильно були вибрані та вміло використані Юлією Олександрівною методи вивчення нового матеріалу: відеопрезентація, бесіда, коментування, історичне дослідження, демонстрація, самостійна робота студентів над термінами. Матеріал заняття розташований у педагогічно обґрунтованій послідовності. Це дозволило полегшити його розуміння студентами та забезпечити міцне засвоєння. Правильно підібрані та проведені на високому педагогічному рівні фізичні експерименти, зроблено всебічний аналіз їх результатів та висновки. Студенти групи працювали творчо, активно. Юлія Олександрівна домагалась засвоєння всіма студентами матеріалу безпосередньо на занятті, використавши ефективні форми закріплення знань: коментоване розв’язування задач, фізичне лото, бліцопитування. Помічались та своєчасно виправлялись помилки у відповідях студентів. Знання оцінювались об’єктивно. Оцінки коментувались. Заняття Поперечної Ю.О. – це зразок заняття якісного засвоєння нових знань студентами всієї групи.