fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Практичний досвід - запорука майбутнього
31.03.2018

Для сучасної освіти надзвичайно актуальними є ряд питань, зокрема:

- чи задоволені роботодавці підготовкою випускників технікумів та коледжів?;

- чи вирішить кадрове питання дуальна освіта в Україні?;

- чи можлива якісна практична підготовка фахівців без належного матеріального забезпечення закладів освіти?;

- якими є шляхи заохочення випускників технічних навчальних закладів освіти, аби залишитися в Україні?;

- що заважає підприємству брати студентів на практику?

У Барському коледжі транспорту та будівництва НТУ відповіді на всі ці питання знайдені. Маємо досвід побудови моделі нового типу взаємодії освіти, науки і бізнесу. Долучення до навчального процесу представників бізнесу дало змогу відійти від класичного способу засвоєння навчального матеріалу. Викладачі спеціальних дисциплін активно засвоюють нову методу впровадження набутих знань та їх практичного застосування у реальних умовах.

За допомогою наших партнерів – ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» м.Одеса, «ПРОГРЕС» м.Запоріжжя, «Енергетично-дорожнє будівництво» м. Київ, «Віннер-Автомотів» м. Київ - ми змогли практичну компетентісну складову з підготовки фахівців поставити врівень з академічною. Завдяки програмі співробітництва, ми наблизили реальний бізнес до програм навчання у коледжі.

На початковому етапі коледж працює з партнерами за «презентаційними» програмами. Так, 21 березня до нас завітали представники відомої компанії «Цеппелін Україна» ТОВ: Обелець Олексій керівник підрозділу з продажу запасних частин та сервісних послуг та Косяк Сергій керівник підрозділу після продажної підтримки відділу будівельної техніки. Їх передусім цікавили випускники, які здатні працювати за новітніми технологіями. Відбулася конструктивна розмова та обговорення планів про майбутню співпрацю.

Наразі найбільш плідною є співпраця за «конкурсною» програмою з ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ - ПІВДЕНЬ» і «Віннер-Автомотів» . Програма є інструментом відбору і підготовки кадрів для роботи в компаніях, поширюється на студентів ІІ – ІV курсів. У рамках «конкурсної» програми проводиться відбір у групи стипендіатів, проходження практик на підприємствах спонсорів, стажування студентів під керівництвом консультанта від компанії, працевлаштування випускників.

Модель потрійного партнерства відкриває широкі можливості викладачам коледжу та майстрам виробничого навчання: стажування, залучення до активної участі в науково-практичних конференціях компаній, оновлення робочих навчальних планів з адаптацією до потреб роботодавців, модернізація виробничого та навчального обладнання лабораторій та майстерень коледжу, придбання сучасних приладів, фінансування і видання навчальних посібників, оперативне надання інформації з найсучасніших технологій, експертної допомоги та консультаційних послуг…

Найкращим свідченням ефективності такої роботи є практична цінність і відповідність освітніх послуг потребам ринку праці, а також конкурентоспроможність наших випускників.