fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Відкрите заняття з української мови
16.05.2018

Група 1ОП-26 разом з викладачем Грисюк Галиною Іванівною запросили всіх бажаючих на відкрите заняття з української мови. Для поглиблення вивченої теми заняття «Частки Не і Ні з різними частинами мови» викладачем було обрано тип заняття – контактне заняття. Метою вибору нестандартної форми заняття викладачем було співнавчання, що сприяло реалізації комплексних його цілей. Галина Іванівна створила комфортні умови для навчання, за яких кожен студент відчував свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.

Дотримуючись загальнодидактичних вимог, було визначено оптимальний зміст заняття: узагальнили й систематизували основне з правопису заперечних часток, сформували цілісну систему особистісних знань студентів із теми, структурували вивчений теоретичний матеріал; удосконалили пунктуаційні вміння й навички, сформували загальнопізнавальні вміння правопису слів із зазначеними орфограмами; удосконалювали творчі вміння у зв’язному мовленні.

На занятті були застосовані такі методи, форми і прийоми навчання: інформаційно – рецептивний: розповідь – пояснення, опис, бесіда; репродуктивний – словесні, наочні і практичні методи, робота за зразком ; проблемно-пошуковий – постановка проблемного питання, розв’язання проблемних завдань, евристична бесіда; навчально – дослідницький – самостійна творча робота студентів на здобуття та розширення знань. Вибір методів, прийомів і засобів навчання повною мірою відповідали змістові навчального матеріалу. Належна увага надавалась правильним інтонуванням і дотриманням орфоепічних норм мовного режиму. Доцільно використано наочність і технічні засоби навчання.

Мета заняття досягнута і результати роботи студентів дають підстави це стверджувати.