fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Відкрите заняття з предмета «Вища математика»
2.11.2018

Студенти групи 3ДМ-92 узагальнювали та систематизовувати свої знання про вектори на відкритому занятті 18.10.18р. Викладач Ничепорук Л.І. обрала для колег, з метою поширення досвіду роботи, показ лекційно-практичного заняття з дисципліни «Вища математика». Людмила Іванівна визначила метод проведення лекційного заняття, враховуючи особливості змісту теми «Мішаний добуток векторів, його властивості та обчислення» - пояснювально-ілюстративний.

Доцільним було використання на занятті інформаційних технологій. Вони були застосовані як засіб унаочнення і сприяли:

- формуванню мотивації майбутніх фахівців до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності;

- наочності матеріалу, представленню його в динаміці, що сприяє кращому сприйняттю, і відповідно, запам’ятовуванню навчального матеріалу на лекції, активізації пізнавальної діяльності студентів.

Практична частина заняття включала доповідь студента, дискусії, математичний диктант, вправи, проблемну бесіду, розв’язування задач.

Людмило Іванівно, прийміть щирі слова подяки за майстер-клас!