fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Компетентнісне орієнтування майбутніх спеціалістів
12.11.2018

Викладач спеціальних дисциплін Прохоров Олександр Вікторович, працюючи над методичною проблемою «Впровадження компетентнісного орієнтування майбутніх спеціалістів у професійній підготовці», провів 07.11.2018 р. відкрите заняття на тему «Автомобільні мастильні оливи».

Для покращання сприймання нової технічної інформації викладач підготував навчально-методичне забезпечення і задіяв інтерактивні засоби візуалізації: мультимедійний проектор і ноутбук, презентацію у програмі POWER POINT, зразки сучасних мастильних олив, прилади для визначення в’язкості, опорні конспекти тощо.

Під час пояснення нової теми Олександр Вікторович дуже доцільно використав методику активного пошуку, спрямовану на активізацію та розвиток пізнавального інтересу студентів і подальшого використання отриманих знань на практиці.

Оцінювання набутих умінь і навиків здійснювалось у формі накопичення балів на різних етапах заняття. Це сприяло активній пізнавальній діяльності всіх учасників навчального процесу.

У підсумку студенти продемонстрували якісне засвоєння нового матеріалу, зорієнтувались на доцільності використання різних типів олив, залежно від призначення та кліматичних умов.

Актуальність вивчення автомобільних олив аргументовано економічним та екологічним аспектами із світового досвіду раціональної експлуатації транспортних засобів.