fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Відкрите заняття з предмета «Організація та планування роботи підприємства»
9.12.2018

Заняття провела: Лучинська А.В.

Дата: 29.11.2018 р.

Предмет: Організація та планування роботи підприємства

Тема: План матеріально-технічного постачання

Відкрите заняття традиційно розпочалося з актуалізації опорних знань. Студенти не просто відповідали на поставлені питання, а знаходили рішення нестандартних ситуацій, які можуть виникнути у роботі підприємства. При цьому постійно керувалися знанням і досвідом роботи, який набули під час проходження практики. Так поступово, переходячи від обговорення до теми заняття, Альона Віталіївна вказала, що функціонування вітчизняних підприємств під час фінансової кризи вимагає пошуку нових організаційних форм ведення бізнесу, кардинальних змін у стратегії підприємств. Тим самим мотивувала студентів до навчальної діяльності.

Викладач впевнено у логічній послідовності подала навчальний матеріал. Вдало ставила проблему та ненав’язливо розкривала способи її вирішення, що формує творче мислення студентів. Відчувається система в організації роботи з активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів, щодо прищеплення навичок самостійної діяльності з розвитку логічного мислення.

Для того, щоб краще розкрити тему заняття Альона Віталіївна показала відеофільм, який після перегляду був активно обговорений, а викладачем була проведена словникова робота з незрозумілими поняттями.

Крім високої активності студентів на занятті, можна виділити їх професійну спрямованість до навчання. Студенти підготували ряд доповідей «Поняття «логістика», «Система «Канбан», «Штовхаючі логістичні системи», «Комбінована логістична система», чим показали, що вміють висловлювати власну точку зору, робити висновки під час вивченого матеріалу.

Для перевірки засвоєння матеріалу студенти виконали практичні завдання. Вони зводили баланс плану МТП і розраховували вартість матеріально-технічних ресурсів та складали його баланс, визначаючи потребу з врахуванням перехідного запасу та його розподілу за кварталами. Студенти швидко виконали поставлену задачу, чим показали, що чудово засвоїли новий матеріал.

Тому, отримавши високі оцінки студенти четвертого курсу зробили ще один впевнений крок у майбутню професію логіста.