fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Лютнева декада відкритих занять
13.03.2019

Розвиток у студентів раціонального, творчого, самостійного мислення, який забезпечує майбутню професійну діяльність, – спільна мета викладачів та потенційних роботодавців. Реалізація означеного лежить у площині активної діяльності студента. Лютнева декада (18.02-28.02) відкритих занять окреслила шляхи досягнення поставленої мети.


Студенти групи 2АМ-106 на відкритому занятті з предмета «Основи філософських знань» продемонстрували набуті уміння і навички порівнювати, аргументувати, аналізувати. Викладач Павич С.С. майстерно здійснював повідомлення нового навчального матеріалу з теми «Філософія епохи Відродження» у формі евристичної бесіди, яка супроводжувалась відеопрезентацією.


Викладач Семчук О.Л. зі студентами групи 4АМ-102 вивчали тему «Створення 3D- моделі». Оксана Леонідівна в процесі оволодіння знаннями особливу увагу звернула на ознайомлення студентів з перспективами практичного використання програми КОМПАС на виробництві.


На практичному занятті з предмета «Історія України» студенти групи1ДМ-95 працювали з першоджерелами ( мапи бойових дій, витяги з періодичних видань, листи, спогади очевидців). Самостійно здобута інформація дала можливість переосмислити стереотипи і розкрити нові аспекти теми «Війна і міфи: невідома ІІ світова війна». Викладач Бородата Н.В. послідовно привчала студентів до критичного мислення та аналізу.


Правильно організована самостійна навчальна робота на занятті з історії України перевела студентів групи 2ОП-26 з пасивних спостерігачів до активних учасників навчального процесу. Викладач Казьмірова Г.М. при поясненні теми «Культура Київської Русі» розвивала вміння висловлювати та відображати на карті знань свої думки. Карти знань стали мотиваторами до більш інтенсивного навчання та підґрунтям для успішного виконання завдань творчої майстерні.


Контактне заняття з предмета «Математика» вимагало чіткості та логіки мислення від студентів групи 2ОП-26 при вирішенні ситуаційних завдань. Викладач Дмитрик С.В. вдало створила банк задач з теми «Піраміда» для моделювання виробничих процесів. Ефективне їх вирішення вимагало вдумливого, осмисленого вивчення навчального матеріалу, пошуку додаткової довідкової літератури та виділення найважливіших положень і закономірностей.