fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Відкрите заняття з предмета «Біологія і екологія»
19.03.2019

Парчевська А.Д. разом зі студентами групи 1ОП-27, використовуючи структурно-логічні схеми, вивчили тему «Закономірності мінливості». Відкрите заняття вирізнялось результативним застосуванням мотиваційних методик на всіх етапах заняття. Зміст теми розкрито цікаво, доступно, з наукових позицій, використані останні наукові досягнення. Пояснення нового матеріалу супроводжувалося відеопрезентацією. Вдало була організована самостійна робота студентів під керівництвом викладача з урахуванням рівнів їхніх навчальних можливостей. Розв’язуючи творчі завдання, з метою формування практичних вмінь щодо визначення статистичних закономірностей модифікаційної мінливості, студенти самостійно побудували криву на основі варіаційного ряду. Колективна робота студентів вміло поєднувалась на занятті з виконанням індивідуальних диференційованих завдань. Майстерність Парчевської А.Д. виявилась у тому, що знання, набуті студентами на попередніх заняттях, вдало застосовувались і співвідносились з вивченням нового матеріалу. Отож, засвоєння знань студентами було оптимальним.