fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
І Міжрегіональна науково – практична конференція “Перспективи, інновації та актуальні проблеми розвитку дорожнього комплексу в контексті Транспортної стратегії України”
17.04.2019

Ми люди ХХІ століття,

Йдемо вперед в досягненні мети.

Зриваємо з душі ми лінощів лахміття,

Відкриємо самі майбутнього світи!

Саме під таким гучним гаслом нещодавно в стінах нашого коледжу відбулася І Міжрегіональна науково – практична конференція “Перспективи, інновації та актуальні проблеми розвитку дорожнього комплексу в контексті Транспортної стратегії України”.

Оргкомітет конференції, адміністрація та викладачі коледжу розуміють, що в сучасних умовах життя студентам вже недостатньо просто засвоювати матеріал навчальної програми. Наші вихованці мають не лише на належному рівні отримувати сучасні знання, а й постійно, з опікою та допомогою викладачів, поповнювати їх. Життєво необхідно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, вміти застосовувати отриману інформацію на практиці. Тому в нашому коледжі вітають та заохочують до вивчення нової будівельної техніки світових виробників, сучасних технологій та перспективних методів дорожнього будівництва, впровадження новітніх методик і розробок із врахуванням передових досягнень науки та техніки тощо.

Але, щоб викладач і його студенти йшли у ногу з часом, володів сучасними знаннями, технологіями, міг надавати якісні та сучасні освітні послуги, – необхідно докладати неабияких зусиль. У першу чергу мова йде про самоосвіту, постійне підвищення рівня кваліфікації, вдосконалення та поповнення відповідно до сучасних вимог та світових стандартів рівня знань, умінь та навичок. Важливу роль у цьому процесі відіграють конференції, під час яких відбувається не лише обмін знаннями та досвідом, але й визначаються подальші напрямки вдосконалення тенденцій розвитку галузі.

Отже, під час цієї конференції студенти нашого навчального закладу мали змогу ознайомитися з найсучаснішими технологіями та інноваційними досягненнями науки і техніки в галузях автомобілебудування, будови та експлуатації спеціальної землерийної та будівельної техніки та дорожнього будівництва.

Під час конференції обговорювали теми:

- «Застосування композитної арматури при будівництві штучних споруд та дорожніх покриттів» (викладач спецдисциплін Білик Юлія Анатоліївна).

- «Використання сонячної енергії в дорожній галузі» (студентка Нагорна Анастасія Ігорівна, консультант Халупчак Анастасія Василівна).

- «Лазерне сканування в дорожній галузі» (студент Григорчук Микола Володимирович, консультант Халупчак Євген Степанович).

- «Сучасні технології у дорожньому будівництві» (студент Ізеринський Владислав Сергійович, консультант Дуда Галина Дмитрівна).

- «Еволюція автоматичних систем керування машин та автоматизація виробничих процесів у дорожньому будівництві» (викладач спецдисциплін Рязанцев Роман Юрійович).

- «Основні напрямки удосконалення конструкції асфальтоукладальників» (викладач спецдисциплін, к.т.н Щербатюк Віталій Броніславович).

- «Переваги застосування осциляційних котків» (викладач спецдисциплін Войтенко Вадим Михайлович).

- Наслідки впливу автотранспортного комплексу на навколишнє середовище (студент Мельник Віталій Васильович, консультант Кульбіда Леся Сергіївна, Вінницький транспортний коледж).

- «Використання гібридних і електричних вантажних автомобілів у дорожньому будівництві» (викладач спецдисциплін Вольтріх Олександр Валерійович).

Учасники конференції, використовуючи сучасні Інтернет – технології та реферативну інформацію, підготували цікаві доповіді різноманітної тематики, а ілюстрації, що демонструвалися за допомогою електронного проектора, викликали непідробну зацікавленість усіх.

Підкреслюючи думку про те, що сучасне дорожнє будівництво, як і автомобіле - та машинобудування, є справжнім полігоном для впровадження та розвитку всіх сучасних технологій, доповідачі спромоглися найповніше розкрити питання своїх цікавих та актуальних доповідей.

Учасники і оргкомітет конференції, адміністрація та викладачі Барського коледжу транспорту та будівництва НТУ у всіх своїх починаннях завжди прагнуть найкращого, тому налаштовуються на продовження спільної діяльності у тому ж напрямку. Всі ми сподіваємося на розширення тематик доповідей, географії учасників та на всебічний і продуктивний розвиток співпраці з багатьма навчальними закладами.

Рязанцев Роман Юрійович,

учасник конференції, викладач БКТБ НТУ