fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Компетентнісний підхід
20.09.2019

Робота викладачів спеціальних дисциплін коледжу спрямована на всебічний розвиток у здобувачів освіти професійної компетенції та формування технічного мислення майбутніх спеціалістів з метою досягнення конкурентоздатності на ринку праці. Це співзвучно з проблемою, над якою працюють викладачі навчального закладу «Методологія професійної підготовки: компетентнісний підхід».

Вереснева декада відкритих занять (з 10.09. по 19.09) направлена на розвиток самостійного, творчого, професійно-орієнтованого мислення, що забезпечує формування висококваліфікованого фахівця.

10.09.2019р. викладач вищої категорії Стусенко Г.І. зі студентами групи 4ДБ-150 на практичному заняті з дисципліни «Будівництво автомобільних доріг і аеродромів» працювали над розробкою технологічної карти будівництва земельного полотна бульдозером КОМАTSU D-65N, котком HAMM 3518, автогрейдером BOMAG BG-190N.

Тема має суттєве прикладне значення для становлення фахівців дорожньої галузі та є підґрунтям для виконання практичних робіт, курсових і дипломних проектів.

12.09.2019 р. спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат технічних наук Щербатюк В.Б. із студентами групи 3ДМ-94 провів відкрите заняття на тему «Шпонкові та шліцові з’єднання» з дисципліни «Деталі машин».

Розкриття теми формувало в здобувачів освіти технічну базу знань і вмінь, а також логічне конструкторське мислення при вирішенні проблем розрахунку надійності та довговічності механізмів через призму проектного розрахунку шпонкових з’єднань.

Моделювання виробничих процесів та ефективне їх вирішення вимагало вдумливого й осмисленого вивчення алгоритму розрахунку параметрів, що у свою чергу стало суттєвою підготовкою до виконання курсового проекту.

18.09.2019 р. спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, Хода З.Ф. із студентами групи 3АМ-106 працювали над опануванням розрахунків різних типів посадок з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання». Зоя Федорівна особливу увагу присутніх звернула на перспективи практичного використання набутих знань, як під час виконання практичних робіт, курсових чи дипломного проектів, так і при проведенні ремонту машин та автомобілів.

Використання сучасних технічних засобів навчання, інтерактивної дошки, мультимедійного цифрового проектора, дозволило покращити візуалізацію й активізувати пізнавальну діяльність здобувачів освіти та досягнути поставленої мети на проведених відкритих заняттях.