fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Відкрите заняття з предмета «Математика»
21.10.2019

Математика завжди вважалася найскладнішою наукою. У коледжі це ще й опорний предмет для вивчення суміжних та спеціальних дисциплін. Колеги, які прийшли на відкрите заняття в групу 1ДМ-98 з теми «Степінь із раціональним показником та його властивості», з перших хвилин разом зі студентами поринули у «математичний вир».

Організаційний етап не зайняв багато часу. Використавши метод «асоціативний кущ», викладач Митковська О.С. мобілізувала увагу студентів, їх внутрішню готовність до перевірки знань, одержаних на попередньому занятті.

Олена Степанівна через алгоритм вивченого, підвела юнаків до сприйняття нового матеріалу. Група працювала фронтально. Якщо студент припускався помилки, викладач пропонувала іншим допомогти йому з формулюваннями, щось додати, висловити свою точку зору, допомагала сама, спрямовуючи хід думок студентів у потрібне русло. Візуальний супровід (слайд-шоу, дошка) пояснення нового матеріалу педагогом із одночасною синхронною роботою студентів у зошитах дав бажаний результат - теорію теми засвоєно успішно.

Перше практичне завдання виконувала на дошці викладач. Олена Степанівна показувала приклад рішення вправи доступно, пояснюючи важливі для розуміння студентів моменти. «ЧАС Х», самостійна практична робота студентів, був результативним. Викладач виправляла помилки в процесі виконання вправ, у випадку утруднень робила підказки. Вміло спрямовувала увагу студентів до аналізу виконаних прикладів, самооцінки, акцентувала на важливих моментах. Правильно підібрані рівневі вправи дозволили нарощувати складність в процесі засвоєння матеріалу. Використані педагогом методи навчання достатньо результативні та скоординовані: словесні, наочні, практичні, алгоритмізація, самостійна робота, методи інноваційних педагогічних технологій, тестових методик, проблемне навчання.

У завершальній частині заняття - закріплення основних моментів теми, рефлексія, підведення підсумків, оцінювання, домашнє завдання. Отож, у процесі заняття всі заплановані викладачем завдання виконані на високому рівні.