fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Відкрите заняття з дисципліни «Математика»
2.03.2020

Зорієнтувати майбутнього фахівця на формування математичної компетентності – завдання, яке поставила перед собою С. В. Дмитрик. Одним із напрямків, який обрала, для вирішення цього завдання - це застосування формувального оцінювання. Викладач намагається усунути суперечність між накопиченням оцінок у журналі та фіксації рівня знання-незнання, уміння-невміння та прагненням побудувати процес навчання на педагогіці співробітництва.

26 лютого на відкритій парі з математики студенти групи 2ОП-27та Світлана Вікторівна щиро ділились своїми здобутками. Тема та мета заняття були центровані на студентів. Акцент - на навчальні успіхи, а тому забезпечено ефективний зворотний зв’язок зі студентами; активну участь студентів у процесі власного навчання; гнучке корегування процесу навчання з урахуванням вагомого впливу мотивації та самоутвердження студентів; розвиток умінь студентів оцінювати свої знання самостійно.

Заняття проходило в атмосфері доброзичливості і взаємоповаги. Під час обговорення присутні відзначили високий професіоналізм та педагогічну майстерність викладача: оптимально підібрані навчальні методи, вдало поєднані індивідуальні та фронтальні форми навчально-пізнавальної діяльності студентів, раціонально і комплексно використано засоби навчання.