fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Відкрите заняття з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин»
6.03.2020

Викладачі колледжу, застосовуючи сучасні педагогічні технології, приділяють особливу увагу практично-діяльнісному наповненню освітнього простору.

Удосконалення комунікативно-пізнавальних вмінь, спрямованих на систематизацію і поглиблення знань, і обмін цими знаннями в умовах співробітництва; подальше адаптаційне формування висококваліфікованого фахівця – це далеко не весь спектр, який відкриває методика проведення бінарних занять.

Вперше використали переваги зазначеної методики викладачі вищої категорії Рязанцев Р.Ю. та Сердюк Р.М. для проведення відкритого заняття, яке відбулося 04.03.2020 року зі студентами групи 3ДМ-94 (спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»).

Тема заняття «Експлуатація вантажопідйомних машин» вдало поєднала матеріал дисциплін «Експлуатація та обслуговування машин» і «Вантажопідйомна та транспортуюча техніка». Впродовж бінарної лекції з елементами бесіди та візуалізації викладачі інтегрувати знання з різних областей, надали студентам можливість застосувати отримані знання на практиці.

На занятті вдало відбувалося перенесення знань в нові вміння, які допомагали студентам приймати рішення щодо творчих виробничих ситуацій.

Лекція мала інформативний і частково пошуковий характер, чітку структурно логічну та системну подачу матеріалу.

Викладачі за допомогою цілеспрямованих і уміло поставлених запитань ставили перед собою мету – розвивати логічне і творче мислення та досягти засвоєння студентами нових знань шляхом самостійних міркувань, висновків, узагальнень.

Вдало застосовані Романом Юрійовичем та Романом Миколайовичем методичні техніки та прийоми максимально наблизили аудиторне навчання до практично-професійної діяльності, забезпечили належний рівень засвоєння матеріалу, активізували процес навчальної діяльності студентів.

Під час обговорення колеги та адміністрація коледжу відзначили високий професійно-методичний рівень його проведення, оптимальність змісту, використання сучасних технологій навчання та створення умов партнерства. Заняття проходило в атмосфері доброзичливості і взаємоповаги.

Творчих вам злетів колеги!