fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
1ОП-28

Біологія і екологія

Язвенюк Н.С.

1.Поняття про мінливість. Спадкова мінливість

2.Типи мутацій.

3.Наслідки мутацій для організмів.

4.Модифікаційна мінливість.

5.Регуляція активності генів.

6.Популяційна генетика.

Література:

Андерсон О.А. Біологія і екологія 10 клас, с. 149-162


Всесвітня історія

Павич С.С.

1. Країни Центральної та Східної Європи у повоєнний час. (опрацювання матеріалу, формування конспекта)

2. Підготувати повідомлення на тему «Демократичні революції в країнах Східної Європи кін. 80-х - поч.90-х рр..».


Географія

Михайлов О.М.

Повний перелік теоретичних та практичних завдань для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Громадянська освіта

Лучинська А.В.

Тема: Ринкова економіка (конспект).

1. Принципи ринкової економіки.
2. Кругообіг в ринковій економіці.
3. Попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.
4. Функції держави в ринковій економіці.
5. Державний бюджет, податки, напрямки видатків.


Зарубіжна література

Сурма Н.В.

Заняття 1. «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм, акмеїзм, футуризм).
Домашнє завдання: прочитати статтю підручника про «срібну добу» російської поезії. Підготувати усні розгорнуті відповіді на запитання у підручнику.

Заняття 2. Поети поза літературними угрупованнями. Трагічні долі митців «срібної доби».
Домашнє завдання: скласти асоціативний кущ «Срібна доба російської поезії» або дати письмову відповідь на запитання: чому «срібна доба» має таку назву?

Заняття 3. Життєвий і творчий шлях О. Блока, найвидатнішого поета російського символізму. «Незнайома», «Весно, весно, без меж і краю..».
Домашнє завдання: написати твір-мініатюру «Вічна таїна жіночності».

Заняття 4. Альбер Камю "Чума". Прочитати текст за хрестоматією.
Домашнє завдання: прослідкувати долю героїв: Рамбера, Тарру, Грана, Панлю, Поттара і Ріє. (вчинки, ситуація на кінець роману).


Іноземна мова

Ліщина Н.Г.
Загорулько Л.Л.

Англійська мова. Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)

Німецька мова. Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Інформатика

Черній В.В.

1. Встановити програму Microsoft Office Publisher 2007

2. Ознайомитись із виглядом вікна програми.

3. З’ясувати порядок роботи у програмі.

4. Розробити та створити інформаційний бюлетень.

5. Розробити та створити буклет.


Завдання на період від 1 квітня до 26 квітня 2020 року (посилання для завантаження)


Історія України

Казьмірова Г.М.

Тема. Україна в роки ІІ світової війни (1939—1945). Велика вітчизняна війна (1941—1945 рр.)

1) Нацистський «новий порядок». Життя населення України в умовах окупації. Колабораціонізм. Концтабори та масове знищення людей. Голокост. Остарбайтери. Життя в евакуації.
2) Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху.
3) Утворення УПА.
4) Початок визволення України. Бої на Лівобереж¬жі. Звільнення Києва. Звільнення Правобереж¬ної та Південної України. Примусове виселення з Криму в східні регіони СРСР татар, греків, вірмен.
5) Завершення вигнання окупантів з України. Внесок українського народу у перемогу у Великій вітчизняній війні. Становище в західних областях. Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги. Культура в роки війни

Тема. Україна в перші повоєнні роки (1945 — початок 50-х років)

1) Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях.
2) Відбудовчі процеси у господарстві.
3) Голод 1946—1947 рр. Національно – визвольний рух 1944 – 1945рр
4) Зміни в житті та побуті населення.
5) Відновлення політики радянізації в західних областях України. Придушення визвольного руху 1944—1954 рр.
6) Операція «Вісла».
7) Особливості суспільно-політичного життя. Освіта. Наука. Література і мистецтво.

Література:

1) «Новітня історія України» 11 клас. Турченко Ф.Г. Генеза, 2007р. ( ст.4 – 111.)

2) «Історія України» 11 клас. Кульчицький С.В. Генеза 2005р. ( ст.4- 148)

Радимо до перегляду документальний фільм «Україна між Гітлером та Сталіном».


Математика

Дмитрик С.В.

Теоретичні відомості та завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Технології (вступ до спеціальності)

Хільченко С.О.

Моя професія – організатор перевезень Особливості працевлаштування в сучасних умовах.

Причини, що зумовили зміни на ринку праці. Структура ринку праці: попит і пропозиція.

Безробіття як невід'ємна складова ринкової економіки. Головні причини виникнення безробіття.

Література:

Яценко Б.П. «Економічна і соціальна географія світу»

Інтернет джерела


Українська література

Грисюк Г.І.

Прочитати:

-Микола Хвильовий (М.Фітільов). Новела «Я(Романтика)»;
-Юрій Яновський. «Майстер корабля».

Напам’ять:

-поезія Миколи Вороного «Блакитна Панна»;
-поезія Олександра Олеся «Чари ночі»;
-поезія Павла Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Пам’яті тридцяти».

Література:

1. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі. Авраменко О.М.
2. Українська література: Підручник 10 кл. Авраменко О. М.
3. Українська література: Підручник 10 кл. Г. Семенюк та ін.
4. Збірки художніх творів Лесі Українки, Миколи Вороного, Олександра Олеся, Миколи Хвильового.


Українська мова

Грисюк Г.І.

Законспектувати та вивчити теми:

- Написання не, ні з різними частинами мови. Правила графічних скорочень слів.
- Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови).
- Іменники спільного і подвійного роду.
- Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх. Іменники, що мають лише форму однини або множини.
- Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.

Література:

1. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі. Авраменко О.М.
2. Українська мова: Підручник 10 кл. Авраменко О. М.
3. Українська мова. Практикум: Навчальний посібник. Козачук Г.О.


Фізика і астрономія

Поперечна Ю.О.

Повний перелік тем та задачі для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Хімія

Бучковська Н.О.

Питання:

1. Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери.
2. Фізичні та хімічні властивості полімерів.
3. Способи добування полімерів.
4. Пластмаси.
5. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини та довкілля.
6. Маркування пластмас.
7. Проблеми утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку суспільства.
8. Синтетичні каучуки. Гума.
9. Синтетичні волокна.

Література:

Савчин М.М. Хімія 10 клас, с.131-155.