fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
2АМ-107

Автомобілі

Вольтріх О.В.

Тема: Підвіска. Стабілізатор поперечної стабільності. Безпека руху і підвіска. Амортизатори: призначення, типи, будова. Система самовирівнювання підвіски (SLS).

Джерела для підготовки:

- Автомобілі. Основи конструкції. Теорія. В.І. Сирота. К: Арістей, 2011 р. c.259…279.

- Youtube. Список відтворення «Підвіска»


Біологія і екологія

Язвенюк Н.С.

1. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

2. Види екологічних проблем: локальні, глобальні.

3. Забруднення довкілля, його види та критерії.

4. Якість довкілля. Гранично допустима концентрація (ГДК).

5. Антропічний вплив на атмосферу.

6. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

Література:

Андерсон О.А. Біологія і екологія 11 клас, с. 145- 156


Використання експлуатаційних матеріалів
та економія паливно-енергетичних ресурсів

Прохоров О.В.

Тема: Автомобільні мастильні оливи.

1. Хімічний склад, методи одержання і способи очищення мінеральних олив.
2. Експлуатаційні вимоги до мастильних олив.
3. Класифікація олив за сферою використання.
4. Вязкісно-температурні властивості.
5. Моторні оливи.
6. Трансмісійні роливи.
7. Регенерація олив.
8. Синтетичні оливи.


Економічна теорія

Іваненко Н.А.

1. Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва (суть, функції, умови формування ринку, конкуренція, механізм ринкового саморегулювання).

2. Попит (зміст, функції; крива попиту та її аналіз; закон попиту; цінова еластичність попиту).

3. Пропозиція (зміст; функції; закон пропозиції; крива пропозиції та її аналіз; ринкова рівновага).

Література:

«Основи економічної теорії» Ніколенко; «Онови економічної теорії» Гальчинський.


Електротехніка та електроніка

Мельник О.В.

Завдання:

Тема 2.1 Біполярні транзистори: типи, умовне позначення, будова, принцип дії, схеми вмикання, характеристики, параметри, маркування, сфера застосування.

Уніполярні (польові) транзистори: типи, умовне позначення будова, схеми вмикання, характеристики, параметри, маркування, сфера застосування.

Тема 2.2 Фотоелектронні прилади. Фотопровідність речовин. Зовнішній, внутрішній, фотогальванічний фотоефект.

Фототранзистори, світлодіоди, сонячні елементи: типи, умовне позначення будова, схеми вмикання, характеристики, параметри, маркування, сфера застосування.

Інтернет-ресурс:

Электронный курс "Основы электроники" (для переходу натисність на посилання)


Іноземна мова

Чернілевська О.Ю.
Загорулько Л.Л.

Не дивлячись на те, що на практиці, готуватись до ЗНО:

1) повторити всі пройдені граматичні теми по зошиту для підготовки до ЗНО;

2) виконати тренувальні тестові завдання, дані викладачем.


Німецька мова. Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Креслення

Казаков М.А.
Семчук О.Л.

Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Культурологія

Загорулько Л.Л.

Завдання для самостійного опрацювання (для завантаження натисніть на посилання)


Математика

Власюк Г.М.

Теоретичні відомості та завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Основи філософських знань

Павич С.С.

1. Опрацювання тем: а) Філософія ХХ ст..; б) Розвиток української філософії. (конспект)

С/о: «Проблеми і перспективи розвитку сучасної філософії», «Філософські ідеї Т.Г.Шевченка»


Соціологія

Бородата Н.В.

Тема. Соціологія політики.

1) Об’єкт, предмет соціології політики.
2) Історія становлення та сучасні дослідницькі перспективи соціології політики.
3) Електоральні дослідження.

Тема. Соціологія екології.

1) Предмет, об’єкт, основні категорії соціології екології.

Тема. Соціологія громадської думки.

1) Предмет, об’єкт, функції соціології громадської думки.
2)Функції та канали висловлювання.
3)Суб’єкти та об’єкти громадської думки.

Література:

«Соціологія» за ред. Городяненка В.Г. Київ: «Академія»


Технічна механіка

Козирський В.Б.

Завдання. Розглянути питання з тем і скласти конспект.

Тема. Шпонкові та шліцьові з’єднання

Шпонкові з’єднання. Призначення переваги та недоліки. Основні види стандартних шпонок і їх порівняльна характеристика. Розрахунок з’єднань призматичними і сегментними шпонками. Зубчасті (шліцьові) з’єднання. Призначення переваги та недоліки. Класифікація за характером з’єднань, за формою зубів, методом центрування маточини відносно вала і їх порівняльна характеристика.

Тема. Загальні відомості про передачі

Обертальний рух, його переваги і роль в механізмах і машинах. Призначення передач у машинах. Класифікація передач. Принцип роботи основних типів передач. Основні кінематичні і силові співвідношення механічних передач.

Тема. Фрикційні передачі

Принцип роботи і будова фрикційних передач з нерегульованим (постійним) передаточним числом. Класифікація. Переваги і недоліки, сфера застосування. Циліндрична передача гладкими котками. Методи притиснення і матеріали котків. Передачі з плавним безступінчастим регулюванням передаточного числа – варіатори. Кінематична схема варіаторів і область застосування. Визначення діапазону регулювання.

Тема. Зубчасті передачі

Загальні відомості про зубчасті передачі, будова, принцип роботи, сфера застосування. Класифікація зубчастих передач. Основи теорії зубчатого зачеплення (основна теорія зачеплення, евольвента кола). Утворення евольвентного зачеплення. Зачеплення двох евольвентних коліс, основні елементи і характеристики зачеплення,


Українська мова

Олійник І.В.

Законспектувати та вивчити теми:

- Кома в складному реченні.
- Крапка з комою у складному реченні.
- Двокрапка у складному реченні.
- Тире у складному реченні.
- Розділові знаки при прямій мові.

Література:

1. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі. Авраменко О.М.
2. Українська мова: Підручник 11 кл. Авраменко О.М.
3. Українська мова. Практикум: Навчальний посібник. Козачук Г.О.