fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
2ДБ-152

Біологія і екологія

Язвенюк Н.С.

1. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

2. Види екологічних проблем: локальні, глобальні.

3. Забруднення довкілля, його види та критерії.

4. Якість довкілля. Гранично допустима концентрація (ГДК).

5. Антропічний вплив на атмосферу.

6. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

Література:

Андерсон О.А. Біологія і екологія 11 клас, с. 145- 156


Дорожньо-будівельні матеріали

Халупчак Є.С.

Тема 3.1 Загальні відомості і класифікація оргବнічних в’яжучих матеріалів

Хімічний склад, класифікація, галузь вико¬ристання. Вихідна сировина для приготу¬вання органічних в’яжучих матеріалів. Бітуми нафтові в’язкі і рідкі.

Тема 3.2 Бітуми нафтові в’язкі і рідкі

Групові компоненти, які входять до складу. Властивості в’язких і рідких нафтових бітумів. Отримання, застосування в’язких і рідких нафтових бітумів в дорожньому будівництві. Марка бітумів для будівництва автомобільних доріг і аеродро-мів за стандартом. В’язкість, стійкість проти старіння, пластичність при низьких темпе-ратурах адгезія до кам’яних матеріалів.

Призначення ПАР у нафтових в’язких бітумах, регулювання введеної кількості ПАР. Адгезійні властивості бітумів за стандартом. Модифікація бітумів. Природні бітуми. Утворення. Хімічний склад, властивості родовища природних бітумів.

Література:

Дорожно-строительные материалы И.В.Королев М.Транспорт 1988 с. 60...97


Іноземна мова

Мацьков В.А.
Загорулько Л.Л.

1. Історія державотворення України .Впр. 2,3, сс 237-239, впр. 1, с.267

2. Політична система різних країн. Впр. 5,6,7 сс 240-241.

3. Співбесіда при працевлаштуванні. Впр. 6,7,8 сс.63-65, скласти діалог по темі.


Німецька мова. Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Комп'ютерна техніка і програмування

Кузьменко Ю.В.

1.Сучасні мови програмування

2.Мова програмування Паскаль

3.Типи змінних на мові Паскаль

4.Структура програми на мові Паскаль

5.Оператори введення / виведення


Креслення

Казаков М.А.
Семчук О.Л.

Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Математика

Ничепорук Л.І.

Теоретичний матеріал та завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Основи економічної теорії

Мацькова Н.П.

Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Технічна механіка

Козирський В.Б.

Завдання. Для статично визначеної балки на двох опорах визначити опорні реакції і побудувати епюри Q i M. Розв’язання оформити в окремому зошиті (для завантаження завдання натисність на посилання)


Українська мова

Москвіна Г.І.

Законспектувати та вивчити теми:

- Кома в складному реченні.
- Крапка з комою у складному реченні.
- Двокрапка у складному реченні.
- Тире у складному реченні.
- Розділові знаки при прямій мові.

Література:

1. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі. Авраменко О.М.
2. Українська мова: Підручник 11 кл. Авраменко О.М.
3. Українська мова. Практикум: Навчальний посібник. Козачук Г.О.


Фізика

Жилінський І.І.

Теоретичний матеріал та завдання для самостійної роботи (посилання для завантаження)