fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
2ДМ-96

Біологія і екологія

Язвенюк Н.С.

1. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

2. Види екологічних проблем: локальні, глобальні.

3. Забруднення довкілля, його види та критерії.

4. Якість довкілля. Гранично допустима концентрація (ГДК).

5. Антропічний вплив на атмосферу.

6. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

Література:

Андерсон О.А. Біологія і екологія 11 клас, с. 145- 156


Гідравліка, гідро- та пневмопривід

Рязанцев Р.Ю.

Повний перелік питань та список літератури (посилання для завантаження)


ДВЗ, автомобілі і трактори

Лобанов Ю.В.

Тема: “Колеса і шини”

а) типи коліс;
б) будова дискових і без дискових коліс;
в) будова камерної шини;
г) особливості будови шин типу Р;
д) безкамерні шини;
е) позначення розмірів шин і їх маркування.

В конспекті, письмово, навести кілька прикладів маркування шин і їх розшифрувати.

Тема:”Рульове керування”

а) призначення і типи рульових механізмів, їх будова і робота;
б) призначення типи рульових приводів, їх будова і робота;
в) призначення і типи підсилювачів рульового керування;
г) будова і принцип дії гідро підсилювачів рульового керування вмонтованого і окремого розташування.

В конспекті відзначити, на якому транспортному засобі встановлюються гідро підсилювачі даних типів.


Деталі машин

Щербатюк В.Б.

Повний перелік питань та література (посилання для завантаження)


Економічна теорія

Іваненко Н.А.

1. Підприємницька діяльність (підприємець, його ділові якості; передумови розвитку підприємництва; доходи і ризик).

2. Підприємство. Його роль у ринковій економіці (підприємство і його ознаки; види підприємств; прибуток; рентабельність).

3. Основи менеджменту (поняття і сутність; етапи становлення; функції; ефективність управлінської праці; якості сучасного менеджера).

Література:

«Економічна теорія» Мочерний; «Менеджмент» Назарчук.


Електротехніка, електроніка та МП техніка

Мельник О.В.

Завдання:

Тема 2.3 Керуючі випрямлячі. Робота випрямляча на зустрічну ЕРС /зарядка акумулятора/.

Тема 2.4 Електронні підсилювачі Призначення, елементи, структурна схема і основні параметри підсилювача. Поняття про підсилювачі постійного струму. Імпульсні підсилювачі. Операційні підсилювачі. Багатокаскадні транзисторні підсилювачі і зв’язок між каскадами. Підсилювач потужності. Узгодження опору навантаження із вихідним опором транзистора.

Інтернет-ресурс:

Электронный курс "Основы электроники" (для переходу натисність на посилання)


Іноземна мова

Ліщина Н.Г.
Загорулько Л.Л.

Англійська мова. Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)

Німецька мова. Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Математика

Митковська О.С.

Практичні завдання для самостійного виконання (посилання для завантаження)


Нарисна геометрія, інженерна і комп'ютерна графіка

Казаков М.А.
Семчук О.Л.

Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


ТКМіМ

Дяченко В.А.

Класифікація металорізальних верстатів. Типові механізми верстатів

Література

ТКМіМ. Попович, с. 440…453


Українська мова

Олійник І.В.

Законспектувати та вивчити теми:

- Кома в складному реченні.
- Крапка з комою у складному реченні.
- Двокрапка у складному реченні.
- Тире у складному реченні.
- Розділові знаки при прямій мові.

Література:

1. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі. Авраменко О.М.
2. Українська мова: Підручник 11 кл. Авраменко О.М.
3. Українська мова. Практикум: Навчальний посібник. Козачук Г.О.