fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
2ОР-5

Біологія і екологія

Бучковська Н.О.

1. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

2. Види екологічних проблем: локальні, глобальні.

3. Забруднення довкілля, його види та критерії.

4. Якість довкілля. Гранично допустима концентрація (ГДК).

5. Антропічний вплив на атмосферу.

6. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

Література:

Андерсон О.А. Біологія і екологія 11 клас, с. 145- 156


Іноземна мова

Павич Н.Д.
Загорулько Л.Л.

Підручник О. Карп’юк “English” для 11 класу. Тема “It’s your planet”. Bправа 6 (стор.137 -138); вправа 3 (стор.140 - 141); вправа 4 (стор.149); вправа 4 (стор.152); вправа 4 (стор.163 – 164).


Німецька мова. Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Історія України

Казьмірова Г.М.

Тема: Україна в міжвоєнний період. Українська державність (1917 – 1921рр)

1) Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні. Утворення Центральної Ради. Початок українізації армії.
2) Український національний Конгрес. І і II Універсали Центральної Ради. Зміни у політичних настроях, економічному та соціальному становищі населення. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії.
3) III Універсал. Проголошення УНР. Всеукраїнський з’їзд Рад. Боротьба більшовиків із УЦР.
4) IV Універсал. Мирний договір у Брест-Литовську. Гетьманський переворот. П. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Отаманщина. Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР.

Запровадження радянської державності

1) Політика «воєнного комунізму». Утворення СРСР. Статус України. Голод 1921—1923 рр. Впровадження непу в Україні. Економічне, соціальне та повсякденне життя населення в роки непу.
2) Політика влади у царині культури. Українізація (коренізація). Релігійне життя в Україні.

Закріплення радянської влади в Україні (1929—1938)

1) Перехід до форсованої індустріалізації. Директивне господарювання.
2) Хлібозаготівельні кризи 1927—1929 рр. Перехід до суцільної колективізації. Розкуркулення. Доля приватних сільських господарів та їхніх господарств. Зміни у житті, побуті й психології селян.
3) Голодомор 1932—1933 рр. в Україні. . «Закон про п’ять колосків». Хлібозаготівлі та їх суть. Масштаби та наслідки Голодомору. Демографічні втрати. Закон України «Про Голодомор 1932—1933 рр. в Україні».

Література:

1) «Новітня історія України» 10 клас. Турченко Ф.Г. Генеза, 2007р. ( ст.40 -311)
2) « Історія України» 10 клас. Кульчицький С.В. Генеза 2005р. ( ст. 40 - 316)


Креслення

Семчук О.Л.

Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Математика

Дмитрик С.В.

Теоретичні відомості та завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Обчислювальна техніка

Кузьменко Ю.В.

1.Створення таблиць в середовищі текстового редактора WORD

2.Використання об’єктів Word Art

3.Використання фігур для створення схем

4.Робота з редактором формул

5.Буквиця

6.Колонтитули

7.Розбиття сторінки на колонки


Основи технічного сервісу транспортних засобів

Вольтріх О.В.

Тема: Управління виробничою діяльністю сервісом ТЗ. Документообіг і порядок виконання управлінських робіт. Оперативне управління виробництвом.

Джерела для підготовки:

- Форнальчик Є. Ю., Качмар Р. Я. Основи технічного сервісу транспортних засобів. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 304 с. с44-54.

- Youtube. Список відтворення «ОТСТЗ».


Транспортно-експлуатаційні властивості
автомобільних доріг

Бардаш І.А.

Дорожньо-будівельні матеріали. Класифікація будівельних матеріалів. Освітлення та озеленення автомобільних доріг. Види озеленення. Деформація і руйнування земляного полотна, дорожнього одягу, штучних споруд.

Література:

О.А. Білятинський. Проектування автомобільних доріг. Вища школа, 1997 - 518 с.


Українська мова

Москвіна Г.І.

Законспектувати та вивчити теми:

- Кома в складному реченні.
- Крапка з комою у складному реченні.
- Двокрапка у складному реченні.
- Тире у складному реченні.
- Розділові знаки при прямій мові.

Література:

1. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі. Авраменко О.М.
2. Українська мова: Підручник 11 кл. Авраменко О.М.
3. Українська мова. Практикум: Навчальний посібник. Козачук Г.О.


Фізика

Жилінський І.І.

Теоретичний матеріал та завдання для самостійної роботи (посилання для завантаження)