fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
2ЗВ-23

Біологія і екологія

Язвенюк Н.С.

1. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

2. Види екологічних проблем: локальні, глобальні.

3. Забруднення довкілля, його види та критерії.

4. Якість довкілля. Гранично допустима концентрація (ГДК).

5. Антропічний вплив на атмосферу.

6. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

Література:

Андерсон О.А. Біологія і екологія 11 клас, с. 145- 156


Геодезія

Дяченко О.Ф.

Тема: Загальні поняття про тахеометричне знімання місцевості

1. Планове і висотне обґрунтування тахеометричної зйомки. [1].с.289…291
2. Тахеометри-автомати. [1].с.287…289
3. Переваги електронних тахеометрів над іншими геодезичними приладами. [3].с.149…164, [4].с.254…257

Тема: Проведення тахеометричного знімання

1. Тахеометричний транспортир. [1].с.162…164
2. Топографічні зйомки великих масштабів. [2].с.161…162.

Література:

1. В.М.Голубкін. Геодезія.- Вища школа, К.:1970
2. А.Ф.Чижмаков. Геодезія.- “Недра”, М.:1977
3. М.В.Іщак. Основи геодезії.- “Грамота”, К.: 2007
4. Ф.А.Коршак. Геодезія.- “Недра”, М.: 1976


Землевпорядне проектування

Фрик М.П.

Завдання:

- порахувати площі секцій і контурів, здійснити їх ув'язку;
- скласти кальку контурів;
- порахувати площу агровиробничих груп грунтів, скласти відповідну кальку (картограму);
- порахувати площу крутизни схилів, скласти відповідну кальку (картограму).

Література:

- Одарюк Т.С., Русіна Н.Г., Басенюк Т.І. “Землевпорядне проектування” с. 72-79
- Корнілов Л. В. “Землевпорядне проектуваннґ” с. 14-28


Іноземна мова

Чернілевська О.Ю.
Загорулько Л.Л.

1)Підручник О. Карп’юк: розділ 7 «Focus on youth» (стор. 199-236).

2)Повторити всі пройдені граматичні теми по зошиту для підготовки до ЗНО.


Німецька мова. Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Історія України

Казьмірова Г.М.

Тема: Україна в міжвоєнний період. Українська державність (1917 – 1921рр)

1) Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні. Утворення Центральної Ради. Початок українізації армії.
2) Український національний Конгрес. І і II Універсали Центральної Ради. Зміни у політичних настроях, економічному та соціальному становищі населення. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії.
3) III Універсал. Проголошення УНР. Всеукраїнський з’їзд Рад. Боротьба більшовиків із УЦР.
4) IV Універсал. Мирний договір у Брест-Литовську. Гетьманський переворот. П. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Отаманщина. Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР.

Запровадження радянської державності

1) Політика «воєнного комунізму». Утворення СРСР. Статус України. Голод 1921—1923 рр. Впровадження непу в Україні. Економічне, соціальне та повсякденне життя населення в роки непу.
2) Політика влади у царині культури. Українізація (коренізація). Релігійне життя в Україні.

Закріплення радянської влади в Україні (1929—1938)

1) Перехід до форсованої індустріалізації. Директивне господарювання.
2) Хлібозаготівельні кризи 1927—1929 рр. Перехід до суцільної колективізації. Розкуркулення. Доля приватних сільських господарів та їхніх господарств. Зміни у житті, побуті й психології селян.
3) Голодомор 1932—1933 рр. в Україні. . «Закон про п’ять колосків». Хлібозаготівлі та їх суть. Масштаби та наслідки Голодомору. Демографічні втрати. Закон України «Про Голодомор 1932—1933 рр. в Україні».

Література:

1) «Новітня історія України» 10 клас. Турченко Ф.Г. Генеза, 2007р. ( ст.40 -311)
2) « Історія України» 10 клас. Кульчицький С.В. Генеза 2005р. ( ст. 40 - 316)


Математика

Митковська О.С.

Практичні завдання для самостійного виконання (посилання для завантаження)


Основи меліорації і ланшафдтознавства

Слесарчук В.П.

Тема 1. Поливні ділянки, тимчасова зрошувальна мережа, її призначення і склад. Механізація і автоматизація поверхневого способу поливу.

Тема 2. Планування зрошувальної ділянки. Провідна зрошувальна мережа, її склад. Призначення. Характеристика каналів провідної системи, позначення на картах.

Тема 3. Розподільча мережа, закрита і лоткова зрошувальна мережа. Розміщення розподільчої мережі з узгодженням умов рельєфу, розташуванням на карті каналів, меж полів сівозміни господарства. Призначення, конструкція закритої зрошувальної мережі. Лоткова зрошувальна мережа, її призначення, конструкція, переваги і недоліки.

Література:

Г.А. Мисик «Основи меліорації та ландшафтознавства»


Основи с/г виробництва

Слесарчук В.П.

Тема 1. Біологічні особливості і технологія вирощування овочевих культур (загальна характеристика закритого грунту. Будова і призначення теплиць, парників, утепленого фунту. Вирощування розсади.

Тема 2. Технологія вирощування овочевих культур у теплицях.

Тема 3. Біологічна характеристика і особливості вирощуваний плодових культур (розвитку в Україні. Класифікація плодових культур) Способи розмноження плодових і ягідних культур, провідне значення вегетативного розмноження. Плодові розсадники. Технологія вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних рослин.

Закладка саду. Особливості агротехніки в молодому і плодоносному саду. Причини періодичності плодоношення і шляхи її подолання. Поняття про помологію, ознайомлення з основними сортами плодових і ягідних культур зони.

Література:

Підручники з овочівництва, підручники по плодівництву, інтернетресурси


Основи філософських знань

Павич С.С.

1. опрацювання тем: а) Філософія ХІХ ст..; б) Філософія ХХ ст… (підготовка конспекта)


Українська мова

Грисюк Г.І.

Законспектувати та вивчити теми::

- Кома в складному реченні.
- Крапка з комою у складному реченні.
- Двокрапка у складному реченні.
- Тире у складному реченні.
- Розділові знаки при прямій мові.

Література:

1. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі. Авраменко О.М.
2. Українська мова: Підручник 11 кл. Авраменко О.М.
3. Українська мова. Практикум: Навчальний посібник. Козачук Г.О.