fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
3АМ-105

ТЕА

Філіппов В.П.

І. Тема: «Діагностування, технічне обслуговування і поточний ремонт ходової частини автомобіля».

1. Основні несправності автомобільних шин.
Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. -К.: Вища школа, 2007, с. 385-388.

2. Основні несправності і зрівноважування автомобільних коліс.
Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. -К.: Вища школа, 2007, с. 394-397.

ІІ. Тема: «Діагностування, технічне обслуговування і поточний ремонт механізмів керування автомобілем».

1.Основні несправності і технічне діагностування органів керування.
Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. -К.: Вища школа, 2007, с. 411-415.

2.Основні причини несправностей органів керування.
Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. -К.: Вища школа, 2007, с. 417-418.

3.Основні несправності і технічне діагностування гальмівної системи.
Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. -К.: Вища школа, 2007, с. 398-407.

4. Основні причини несправностей гальмівної системи.
Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. -К.: Вища школа, 2007 с. 408-411.


Економіка підприємств

Лучинська А.В.

Тема: Фінансово-кредитні та нематеріальні ресурси підприємства

1.Сукупність фінансів ринкової економіки. Фінансові ресурси і фінансова діяльність.
2.Фінансова робота на підприємстві та види фінансування.
3.Кредит як важлива форма фінансування.
4.Оренда і лізинг як спеціальні форми довгострокового фінансування. Види лізингу.
5.Поняття і склад нематеріальних ресурсів підприємства.

Тема: Персонал підприємства і продуктивність праці

1.Персонал підприємства, його склад і структура.
2.Класифікація персоналу підприємства.
3.Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання.
4.Набір, підготовка і перепідготовка персоналу підприємства.
5.Мотивація як стимулювання до високопродуктивної праці, її моделі і методи.


Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)

Чернілевська О.Ю.
Павич Н.Д.
Загорулько Л.Л.

1)Самостійно підшукати в інтернеті та опрацювати теми: 1. Трансмісія. Зчеплення. 2. Коробка передач. 3. Рульове керування.

2)Повторити всю пройдену термінологічну, фахову лексику.


Розділ “Car systems”. Підготувати повідомлення або презентації на темu “Gear box”, “Steering system”.


Німецька мова. Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Обчислювальна техніка

Кузьменко Ю.В.

1.Сучасні мови програмування

2.Мова програмування Паскаль

3.Типи змінних на мові Паскаль

4.Структура програми на мові Паскаль

5.Оператори введення / виведення


Організація та планування підприємств

Лучинська А.В.

Тема: Наукова організація праці на автомобільному транспорті

1.Поняття та завдання організації праці.
2.Основні елементи організації праці персоналу.
2.1 Розподіл праці та її кооперування.
2.2 Організація та обслуговування робочих місць.
2.3 Раціоналізація трудового процесу, запровадження передових прийомів та методів праці.
2.4 Створення відповідних умов працюючим.
2.5 Вдосконалення режимів праці та відпочинку.
2.6 Комплектація, використання та службово - професійне просування працівників.
2.7 Зміцнення дисципліни праці.
2.8 Трудова активність.
2.9 Матеріальне та моральне стимулювання праці.
2.10 Нормування праці.
3.Основи наукової організації праці на автотранспортних підприємствах.


Основи технічного ремонту автомобілів

Данилишин В.О.

Тема: Збирання вузлів, агрегатів.

1.Особливості збирання різьбових з’єднань.
2.Збирання зубчатих передач.
3.Збирання пресових з’єднань.
4.Збирання конусних з’єднань.
5.Монтаж шарикових і роликових підшипників.
6.Збирання заклепочних з’єднань.

Література:

1.Канарчук В.Є. Лудченко О.А. Чигринець А.Д. «Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів».
2.Лудченко О.А. «Технічне обслуговування і ремонт автомобілів».
3.Румянцев С.И. Боднев А.Г. Колясинский З.С. «Ремонт автомобилей».


Правила і безпека дорожнього руху

Прохоров О.В.

Тема: Керування автомобілем в обмежених проїздах.

Тема: Керування автомобілем на перехрестях.

Тема: Керування автомобілем в транспортному потоці.

Тема: Керування автомобілем в темну пору доби.

Тема: Керування автомобілем в складних умовах.

Тема: Керування автомобілем особливих умовах.

Тема: Рух по ріллі.