fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
3ЗВ-22

Комп'ютеризація землевпорядного виробництва

Іванишен К.В.

Створення плану місцевості за супутниковими знімками (Посилання 1, Посилання 2)


Автоматизована обробка ЗКІ

Іванишен К.В.

Геоінформаційні системи та їх використання (посилання для завантаження)


Геодезія

Дяченко О.Ф.

Тема: Електронні тахеометри.

1.Електронні тахеометри, їх типи. [1] с.146…164
2.Електронний тахеометр, його будова, технічна характеристика. [2] с.206…221

Тема: Глобальні супутникові системи.

1. Поняття штучного супутника Землі та їх види. [1] с.164…172
2. Загальні відомості про глобальну супутникову систему ГЛОНАСС (Росія). [2] с.273…310
3. Загальні відомості про глобальну супутникову систему NAVSTAR (США). [2] с.273…310
4. Склад приймальної супутникової апаратури. [2] с.273…310

Література:

1. М.В.Іщак. Основи геодезії.- “Грамота”, К.: 2007
2. Я.М.Костецька. Електронні геодезичні прилади.- Л.:2000


Земельний кадастр

Казьмірук С.О.

Виготовлення топографічних карт диференційним методом [1] с. 64...71

1. Поняття про диференційний метод, його застосування, технологічна схема.
2. Стереоскопічний зір та стереоефекти.

Виготовлення топографічних карт універсальним методом [1] с. 106...110

1. Поняття про універсальний метод
2. Технологічна схема універсального методу
3. Універсальні стереоприлади
4. Подвійний проектор
5. АФС «Стереоанаграф» та ЦФС «Дельта»

Основні відомості про наземну фототопографічну зйомку

1. Поняття про наземну фотографічну зйомку, її переваги і недоліки, галузь застосування.
2. Види фотографування і прилади для виконання цих робіт.
3. Визначення координат точок місцевості при наземній фото топографічній зйомці.

Облік кількості і якості земель

1. Облік кількості земель.
2. Облік якості земель.
3. Класифікація земельного фонду при обліку земель.
4. Поземельна книга, її зміст і порядок заповнення.
5. Документи, що подаються для обліку кількості земель.

Література:

1. Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ ”Одіссей”, 2002.-ст.497,504.
2. Закон України “Про державний земельний кадастр” (проект).
3. Землевпорядкування.№1,2003, ст. 61-82.
4. Третяк А.М. Земельний кадастр ХХІ століття: зарубіжні і вітчизняні погляди на розвиток земельного кадастру. К.:1999,-ст.25,34,60.
5. Ступень М.Г. Теоретичні основи державного земельного кадастру.Л.:2003, - ст.7-11.


Землевпорядне проектування

Фрик М.П.

Завдання:

- здійснити раціональний розподіл угідь на об'єктах дослідження, провести трансформацію земель;
- запроектувати сівозміни, відобразити проектні рішення на графічних матеріалах та у відповідних таблицях;
- провести розрахунки економічної ефективності від запланованих проектних рішень.

Література:

- Одарюк Т.С., Русіна Н.Г., Басенюк Т.І. “Землевпорядне проектування” с. 97-145
- Корнілов Л. В. “Землевпорядне проектування” с. 109-141


Іноземна мова
(за професійним спрямування)

Ліщина Н.Г.
Загорулько Л.Л.

Німецька мова. Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)