fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
4ДБ-150

Економіка будівництва

Мацькова Н.П.

Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Менеджмент

Мацькова Н.П.

Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Соціологія

Бородата Н.В.

Тема. Методика організації конкретних досліджень. (питания для самоконтролю в індивідуальному режимі з метою підготовки до контрольного зрізу знань)

1) Особливості підготовки та проведення конкретно-соціологічних досліджень.
2) Головні етапи розробки програми соціологічного дослідження та її компоненти.
3) Вибірка в соціологічному дослідженні.

Повторити теми за ІІ семестр (підготовка до семестрової роботи)

1) Культура як соціальний феномен.
2) Гендерна соціологія.
3) Тема. Соціологія сім’ї.
4) Тема. Соціологія молоді.
5) Тема. Соціологія особистості.
6) Тема. Соціологія масових комунікацій.
7) Тема. Соціологія громадської думки.
8) Тема. Соціологія права.
9) Тема. Соціологія політики.
10) Тема. Соціологія екології.
11) Тема. Економічна соціологія.
12) Тема. Прогнозування та попередження конфліктів.
13) Тема. Суспільство як соціальна система.
14) Тема. Соціологія як наука.

Література:

«Соціологія» за ред. Городяненка В.Г. Київ: «Академія»


Утримання та ремонт автомобільних доріг
і аеродромів

Білик Ю.А.

1. Контроль якості і прийняття робіт. Правила техніки безпеки при ремонті покриттів різних типів. [2], с.287…289, 307; [2], с.301,307, інтернет ресурс.

2. Тема 2.7 Утримання і ремонт будівель та споруд для обслуговування вантажних і пасажирських перевезень.

Завдання та склад технічної експлуатації будівель і споруд. Організація і основні правила експлуатації будинків та споруд. Знос будинків і споруд. Види їх ремонту. Періодичні огляди будівель і споруд. Захист їх від вологи, гниття, корозії. Правила експлуатації. Протипожежна безпека. Техніка безпеки при утриманні і ремонті будівель та споруд для обслуговування вантажних і пасажирських перевезень. [3], с.223…228, інтернет ресурс.

3. Тема 2.8 Охорона навколишнього середовища при утриманні та ремонті автомобільних доріг і аеродромів.

Основні напрямки охорони навколишнього середовища. Характер прямої дії на навколишнє середовище. Вторинні наслідки. Заходи щодо зменшення дії на довкілля. Умови формування природоохоронних заходів при утриманні та ремонті автомобільних доріг. Правила оцінки нанесеної шкоди довкіллю при виконанні ремонтних робіт. [3], с.230…232, [1], с.313, інтернет ресурс.

Література:

1. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг. О.А. Білятинський К.: Вища освіта, 2003р.

2. Строительство ремонт и содержание автомобильных дорог. А.У. Кубасов, Ю.Л. Чумаков М.: Транспорт, 1985 р.

3. Експлуатация автомобильных дорог. В.К. Некрасов М.: Высш. школа, 1970 р.


Утримування і ремонт мостів

Козирський В.Б.

Завдання. Розглянути питання з тем і скласти конспект

1. Ремонт і утримання дерев'яних мостів

Завдання утримання дерев'яних мостів. Огляд конструкцій і антисептування деревини. Захист елементів моста від зволоження. Попередження і ліквідація тріщин та зазорів в дерев'яних конструкціях. Організація ремонт, утримання і підсилення дерев'яних мостів. Матеріали і підсилення балочних мостів. Особливості ремонту решітчастих і суцільних ферм прогонових будов. Ремонт опор і льодорізів. Шляхи підвищення ефективності і якості ремонту та утримання дерев'яних мостів.

2. Утримання під мостового русла і регуляційних споруд

Експлуатація елементів мостового переходу. Основні завдання утримання під мостового русла і регуляційних споруд. Організація постійного нагляду і догляду за під мостовим руслом і регуляційними спорудами. Ремонт регуляційних споруд. Організаційні заходи для пропуску криги і високої води та підготовлення штучних споруд. Руйнування крижаних полів. Організація робіт для пропуску криги на повені. Порядок інформації при пропуску криги та повеневої води. Охорона праці при утримані під мостового русла і регуляційних споруд.

3. Організація робіт для пропуску наднормативних навантажень через штучні споруди

Способи посилення мостів. Причини визначення наднормативних навантажень (для споруд). Порядок оформлення листа-замовника на пропуск наднормативного навантаження. Перевірочний розрахунок споруд на пропуск наднормативних навантажень і проект підсилення споруд. Дослідження мостів.