fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
4ДМ-91

Економіка підприємств

Іваненко Н.А.

1. Функції менеджменту (поняття; зміст; класифікація).

2. Типи керівників.

3. Стилі керівництва.

4. Основи соціальних груп особистостей (поняття особистості; мотиви поведінки; основні типи темпераменту).

5. Оформлення пояснювальної записки.

Література:

«Менеджмент» Хміль; Гірняк «Менеджмент: Теорія основи і практикум».


Основи будівельної справи

Білик Ю. А.

1. Деформації і руйнування земляного полотна та системи водовідводу. Склад і технологія робіт з ремонт земляного полотна і систем водовідводу. [1], с.90-91, с. 103-104, с.111, с. 117-118.

2. Деформація та руйнування покриттів та обстановки дороги. Технологія робіт з ремонту асфальтобетонних і цементобетонних покриттів. [1], с. 106-110, с. 113-116, с. 119-120.

3. Експлуатація малих мостів і труб. Роботи з ремонту і утримання. [2], с. 186-209.

Література:

1. В.С. Степура, А.О. Бєлятинський. Основи експлуатації автомобільних доріг і аеродролмів. – К.: НАУ, 2013. – 204 с.

2. Ремонт и содержание автомобильних дорог: справочник инженера-дорожника. Под.ред. А.П.Васильев. М.: Транспорт, 1989 г.


Охорона праці в галузі

Сердюк Р.М.

Повний перелік питань та список літератури (посилання для завантаження)


Соціологія

Бородата Н.В.

Тема. Методика організації конкретних досліджень. (питания для самоконтролю в індивідуальному режимі з метою підготовки до контрольного зрізу знань)

1) Особливості підготовки та проведення конкретно-соціологічних досліджень.
2) Головні етапи розробки програми соціологічного дослідження та її компоненти.
3) Вибірка в соціологічному дослідженні.

Повторити теми за ІІ семестр (підготовка до семестрової роботи)

1) Культура як соціальний феномен.
2) Гендерна соціологія.
3) Тема. Соціологія сім’ї.
4) Тема. Соціологія молоді.
5) Тема. Соціологія особистості.
6) Тема. Соціологія масових комунікацій.
7) Тема. Соціологія громадської думки.
8) Тема. Соціологія права.
9) Тема. Соціологія політики.
10) Тема. Соціологія екології.
11) Тема. Економічна соціологія.
12) Тема. Прогнозування та попередження конфліктів.
13) Тема. Суспільство як соціальна система.
14) Тема. Соціологія як наука.

Література:

«Соціологія» за ред. Городяненка В.Г. Київ: «Академія»


Технологічні основи машинобудування

Рязанцев Р.Ю.

Повний перелік завдань для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Українська мова
(за професійним спрямуванням)

Москвіна Г.І.

Законспектувати та вивчити теми:

- Загальні вимоги по складанню документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів.
- Укладання документів щодо особового складу.
- Текстове оформлення довідково-інформаційних документів.
- Особливості складання розпорядчих та організаційних документів.
- Укладання фахових документів (відповідно до напрямку підготовки).

Література:

1. Шевчук С.В. Ділове мовлення ля державних службовців.-К.: Літера ЛТД, 2012.
2. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2010.