fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
4ЗВ-21

Геодезичні роботи при землеустрої

Дяченко О.Ф.

Тема: Точність геодезичних робіт у землеустрої

1. Точність проектування площ ділянок аналітичним способом і порівняльна точність проектування різними способами. [1]. с. 234…241
2. Точність запроектованих ділянок, перенесених у натуру. [1]. с. 234…241
3. Вибір масштабу плану. [1]. с. 234…241
4. Вибір висоти перерізу рельєфу. [1]. с. 246…251
5. Точність визначення площ угідь.[1]. с. 245…246

Література:

1. Є. В. Бутенко, І. П. Купріянчик. Геодезичні роботи у землеустрої, К.:2012, 303с.


Земельне право

Іванишен К.В.

ПР земель оздоровчого призначення (посилання для завантаження)

ПР земель рекреаційного призначення (посилання для завантаження)

ПР земель лісогосподарського призначення (посилання для завантаження)

ПР земель промисловості транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення (посилання для завантаження)


Основи картографії

Халупчак Є.С.

Тема 8. Цифрове картографування

Основні поняття цифрової картографії. Растрове представлення даних. Векторне представлення даних. Географічні інформаційні системи.


Основи планування сільських населених місць

Дяченко О.Ф.

Тема: Протипожежні заходи

1. Протипожежні заходи в проектах забудови та розміщенні сільських поселень. [2] с.51, 319...324
2. Протипожежні заходи в проектах забудови виробничих центрів. [2] с.50, 324...333

Тема: Охорона пам'яток і пам'ятників історії і культури

1. Основні положення щодо охорони пам'яток при плануванні населених пунктів. [1] с. 150...156
2. Основні положення щодо охорони пам'ятників історії і культури при плануванні населених пунктів. [1] с. 150...156

Література:

1. Земельний Кодекс України (від 22.05.2003р.)
2. І.П. Пістун, А.П. Березовецький, Ю.О. Ковальчук. Охорона праці в галузі сільського господарства. - "Університетська книга", Суми, 2007.


Соціологія

Бородата Н.В.

Тема. Методика організації конкретних досліджень. (питания для самоконтролю в індивідуальному режимі з метою підготовки до контрольного зрізу знань)

1) Особливості підготовки та проведення конкретно-соціологічних досліджень.
2) Головні етапи розробки програми соціологічного дослідження та її компоненти.
3) Вибірка в соціологічному дослідженні.

Повторити теми за ІІ семестр (підготовка до семестрової роботи)

1) Культура як соціальний феномен.
2) Гендерна соціологія.
3) Тема. Соціологія сім’ї.
4) Тема. Соціологія молоді.
5) Тема. Соціологія особистості.
6) Тема. Соціологія масових комунікацій.
7) Тема. Соціологія громадської думки.
8) Тема. Соціологія права.
9) Тема. Соціологія політики.
10) Тема. Соціологія екології.
11) Тема. Економічна соціологія.
12) Тема. Прогнозування та попередження конфліктів.
13) Тема. Суспільство як соціальна система.
14) Тема. Соціологія як наука.

Література:

«Соціологія» за ред. Городяненка В.Г. Київ: «Академія»


Управління земельними ресурсами

Іванишен К.В.

Відповідальність за земельні правопорушення (Глава 7 КУпАП)

Формування висновків та оформлення КР (для перевірки надіслати на адресу roxtonc4d@gmail.com)