fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Правила прийому

Коротка інформація:

До Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету, державного вищого навчального закладу першого рівня акредитації Міністерства освіти і науки України, на денне та заочне відділення приймаються громадяни України, які мають базову та загальну середню освіту.

Терміни вступної компанії 2017

Абітурієнти з базовою середньою освітою (9кл.) складають екзамени з математики (тестування), української мови (диктант); із загальною середньою освітою (11 кл.) подають сертифікати з математики та української мови і літератури; з освітнім рівнем «кваліфікований робітник» проходять співбесіду з фахових дисциплін та екзамен з української мови.

Є державна і контрактна форми навчання.

Іногороднім студентам надається гуртожиток.

До заяви додаються:

- свiдоцтво про народження або паспорт;

- вiйськовий квиток або посвiдчення про приписку;

- документ державного зразка про ранiше здобутий освiтнiй (ос- вiтньо-квалiфiкацiйний) рiвень, на основi якого здiйснюється вступ, i додаток до нього;

- сертифiкат (сертифiкати) зовнiшнього незалежного оцiнювання (для вступникiв на основi повної загальної середньої освiти);

- 6 кольорових фотографiй розмiром 3х4;

- копія ідентифікаційного коду.

Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році


Правила прийому у 2017 році


Положення про Приймальну комісію БКТБ НТУ