fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - технік-механік.

Кваліфікація - молодший спеціаліст.

Галузі діяльності:

торгівля транспортними засобами;

технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

виробництво автомобілів.Перспектива працевлаштування:

автотранспортні підприємства;

підприємства автосервісу;

малий бізнес;

дорожньо-патрульна служба - ДПС (ДАІ).Первинні посади:

майстер;

завідувач гаража;

майстер зміни;

механік дільниці, цеху, виробництва;

інспектор з безпеки руху;

водій-випробовувач;

директор малого підприємства.Базові дисципліни:

"Автомобілі";

"Автомобільні двигуни";

"Технічна експлуатація автомобілів";

"Електрообладнання автомобілів";

"Теорія і конструкція автомобілів";

"Основи технології автомобілів";

"Правила і безпека дорожнього руху".