fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ПІДЙОМНО–ТРАНСПОРТНИХ, БУДІВЕЛЬНИХ І ДОРОЖНІХ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - технік-механік.

Кваліфікація - молодший спеціаліст.

Галузі діяльності:

ремонт машин спеціального призначення;

ремонт тракторів і сільськогосподарських машин;

ремонт машин для добувної промисловості та будівництва;

технічне обслуговування та ремонт автомобілів.Перспектива працевлаштування:

дорожньо-будівельні організації;

автотранспортні підприємства;

малий бізнес;

дорожньо-патрульна служба - ДПС (ДАІ).


Первинні посади;

механік дільниці або майстерні;

майстер виробничої дільниці;

технік-технолог;

технік-конструктор;

майстер-діагностик.


Базові дисципліни:

"Експлуатація і обслуговування машин";

"ДВЗ, автомобілі і трактори";

"Ремонт машин";

"Вантажно-підйомна та транспортуюча техніка";

"Технологічні основи машинобудування".