fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Публічна інформація

Статут Національного транспортного університету


Положення про Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету


Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти


Сетирфікати про акредитацію освітніх програм


Освітні програми, що реалізуються у коледжі


Мова освітнього процесу - українська


Матеріально-технічне забезпечення коледжу


Річний звіт про діяльність коледжу


Розмір плати за навчання


Перелік додаткових освітніх послуг


Гуртожиток БКТБ НТУ


Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами


Склад керівних органів Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету


Положення про організацію навчального процесу у Барському коледжі транспорту та будівництва Національного транспортного університету


Положення про порядок створення та організацію державної екзаменаційної комісії Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету


Результати захисту дипломних проектів студентами Барського коледжу транспорту та будівництва НТУ у 2014 році


Типове положення про атестацію педагогічних працівників


Результати атестації педагогічних працівників 2015


Результати атестації педагогічних працівників 2016


Результати атестації педагогічних працівників 2017


Положення про адміністративну раду Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету


Положення про педагогічну раду Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету


Перелік вакантних посад у коледжі


Положення про методичну раду коледжу


Фінансовий звіт


Річний розпис бюджету (кошторис)


Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога


Штатний розпис 2016-2018 рік


Розмір плати за навчання


Річний план закупівель на 2015 рік


Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі N 1 від 30.03.2015 року


Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі N 2 від 03.04.2015 року


Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього


Звіт про використання та надходження коштів


Положення про приймальну комісію


Оприлюднені рішення приймальної комісії


Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Барському коледжі транспорту та будівництва НТУ


Положення про студентське самоврядування у Барському коледжі транспорту та будівництва НТУ


Річний план закупівель та звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі 2016 рік


Річний план закупівель та звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі 2017-2018 рік


Положення про порядок призначення і виплати стипендій у Барському коледжі транспорту та будівництва Національного транспортного університету


ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» (275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), спеціалізація «Організація та регулювання дорожнього руху») у Барському коледжі транспорту та будівництва Національного транспортного університету


Рейтинговий список студентів механічного відділення


Рейтинговий список студентів дорожнього відділення