fb
yt
Вгору
ВСП Барський фаховий коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Відкрите заняття з дисципліни «Основи маркетингу»
15.10.2020

Однією зі складових педагогічної майстерності викладача є вміння організувати освітню діяльність студентів на такому рівні, щоб вони успішно засвоїли навчальний матеріал.

Викладачці вищої категорії відокремленого структурного підрозділу «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету» Наталії Мацьковій це вдається сповна, що підтвердило відкрите заняття на тему «Маркетингові дослідженння», проведене нею 13 жовтня у групі 4ОП-26.

З метою вироблення в студентів практичних навичок з проведення маркетингового дослідження та сформування вміння складати анкету для різних способів опитування, було обрано такий вид заняття як практична робота.

Але спочатку викладачка перевірила рівень засвоєння студентами лекційного матеріалу, запропонувавши виконати тести в google classroom.

Далі, після вступного інструктажу, розпочалася практична робота в групах, де кожен студент виконував завдання відповідно до свого варіанту.

Вони вчилися розробляти анкету, яка допоможе у визначенні мотивів користування і переваг споживачів при виборі перевізника, у визначенні ступеня задоволеності споживачів послугою компанії, встановлення соціально-демографічних характеристик опитуваних.

Захист практичної роботи проводився за допомогою опитувального листа. А підбиття підсумків заняття – у формі дебрифінгу, тобто студенти пояснювали, що вони зрозуміли під час вивчення теми, що для них було найцікавішим, як реалізують отримані знання тощо.

Оцінка ж відкритого заняття колегами: професійно, цікаво, актуально, з глибокими міжпредметними зв’язками.

Більше світлин – на сторінці коледжу в соціальній мережі «Фейсбук».