fb
yt
Вгору
ВСП Барський фаховий коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
​Практика на виробництві: досвід, проблеми, перспективи…
12.02.2021

Такою була тема круглого столу, який відбувся 11 лютого в читальній залі Барського фахового коледжу транспорту та будівництва НТУ за участі студентів 3 і 4 курсів освітньо-професійної програми «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів».

Завідувачка навчально-виробничими практиками БФКТБ НТУ Ольга Оржехівська, голова циклової комісії фахових дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», викладачка спецдисциплін Наталія Мацькова та викладач спецдисциплін Григорій Стусенко провели з майбутніми дорожніми будівельниками настановчу бесіду щодо мети, завдань та форм проведення практики.

Так, було наголошено, що практика студентів є обов'язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики вищих навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства.

Навчальна практика має своєю метою поглибити і закріпити теоретичні знання студентів, виробити навички практичної роботи, ознайомити із сучасним обладнанням. Її проводять на молодших курсах, як правило, в майстернях, лабораторіях, на різних навчальних полігонах тощо.

Виробничу практику проходять студенти старших курсів. У процесі цієї практики вони виконують за спеціальністю весь цикл основних робіт, перебуваючи на робочих місцях, вивчаючи значну за обсягом ділянку виробництва і набуваючи навичок організування, управління і контролю. Під час переддипломної практики студенти готують матеріали до дипломного проєкту або дипломної роботи.

Студент під час виробничої практики повинен:

– виконувати завдання, передбачені програмою практики та планом-графіком проходження практики;

– підпорядковуватись чинним на підприємстві, у закладі, організації правилам внутрішнього розпорядку;

– вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці та виробничої санітарії;

– нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні зі штатними працівниками;

– вести щоденник практики, куди слід систематично записувати проведену роботу;

– надати керівнику практики письмовий звіт про виконання усіх завдань і здати звіт про практику.

Під час круглого столу було висвітлено й чимало інших питань, пов’язаних з практичною підготовкою студентів.

Третьокурсники, які цьогоріч з кінця травня і до середини липня працюватимуть на виробництві, з цікавістю слухали студентів 4 курсу, котрі поділилися враженнями від роботи в компанії «Автомагістраль-Південь», яка для БФКТБ НТУ надає сучасну базу для проходження майбутніми фахівцями дорожньої галузі виробничої практики. Позитивним, на думку четвертокурсників, є те, що в компанії пропонують практикантам попрацювати на різних виробничих дільницях. Це дає можливість більш краще ознайомитися зі специфікою кожного напряму і визначити, в якому з них найкраще працівник-початківець зможе розкрити свої професійні здібності.

Отож, виробнича практика, під час якої студент набуває досвіду як майбутній фахівець, вкрай важлива. Вона допомагає впевнитися у правильності обраного шляху!

Більше світлин – на сторінці коледжу в соціальній мережі «Фейсбук».