fb
yt
Вгору
ВСП Барський фаховий коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
​Глибокі знання, помножені на новаторство
13.09.2021

Такою є формула високої професійної майстерності Романа Рязанцева - викладача вищої категорії, голови циклової комісії спеціальних дисциплін спеціальності 133 Галузеве машинобудування.

Підтвердженням інноваційного підходу Романа Юрійовича до організації навчального процесу стало відкрите заняття в групі 3ДМ-98 з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин».

З метою закріплення в студентів знань із теми «Зношування та зношення машин», підвищення інтересу майбутніх дорожніх механіків до поглибленого вивчення фахових дисциплін, популяризації новітніх досягнень науки та техніки, викладач обрав досить цікавий вид заняття: за технологією «Flipped Class» («Перевернутий клас») та з елементами Pre-Vodcasting візуалізації. Головна і відмінна риса такого виду заняття як методу навчання – можливість моделювання процесів та створення проблемних ситуацій, явищ або їх складових компонентів, під час яких учасники ведуть напружену розумову роботу, колективний пошук оптимального рішення, використовуючи власний практичний досвід, теоретичні знання та інформацію Pre-Vodcasting візуалізації з хмарного сховища «Google Drive».

На занятті вдало відбувалося перенесення знань у нові вміння, які допомагали студентам приймати рішення щодо творчих виробничих ситуацій.

Роман Рязанцев за допомогою цілеспрямованих й уміло поставлених запитань реалізував мету – розвивати логічне і творче мислення студентів та досягти засвоєння ними нових знань шляхом самостійних міркувань, висновків, узагальнень.

Під час обговорення відкритого заняття адміністрація коледжу та колеги відзначили високий професійно-методичний рівень його проведення, новаторство та оптимальність змісту.

Викладач отримав багато схвальних відгуків за творчий підхід до організації навчальної діяльності студентів, використання сучасних прогресивних технологій навчання, глибоких міжпредметних зв'язків та створення умов партнерства, атмосфери доброзичливості й взаємоповаги. Колеги побажали Роману Юрійовичу нових звершень на освітянській ниві.

Також пролунало чимало гарних слів на адресу методиста коледжу Галини Казьмірової за вагому методичну допомогу при підготовці заняття.