fb
yt
Вгору
ВСП Барський фаховий коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА АВТОТРАНСПОРТІ

Галузь знань - 27 "Транспорт".

Найменування спеціальності - 275 "Транспортні технології на автомобільному транспорті".

Кваліфікація - молодший спеціаліст.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - менеджер автомобільних перевезень.

Галузі діяльності:

пасажирські і вантажні перевезення;

міський транспорт;

наземні транспортні інфраструктури;

транспортні агенства.Перспектива працевлаштування:

автотранспортні підприємства;

експедиційні агенства;

дорожньо-патрульна служба - ДПС (ДАІ);

митні органи;

малий бізнес.Первинні посади:

диспетчер;

технік з обліку;

ревізор;

декларант експорту та імпорту товарів;

технік-організатор міжнародних перевезень;

інспектор з міжнародних перевезень;

технік відділу безпеки руху.Базові дисципліни:

"Автомобілі";

"Організація автомобільних вантажних перевезень";

"Організація автомобільних пасажирських перевезень";

"Транспортне право";

"Основи податкової системи та страхування";

"Транспортно-експедиційна робота";

"Основи митного законодавства та митно-брокерська діяльність";

"Основи бухгалтерського обліку та фінансів";

"Основи менеджменту";

"Основи маркетингу";

"Комерційна робота".