fb
yt
Вгору
ВСП Барський фаховий коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Галузь знань - 27 "Транспорт".

Найменування спеціальності - 275 "Транспортні технології на автомобільному транспорті".

Кваліфікація - інженер з безпеки руху.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст.

Галузі діяльності:

проведення аналізу ДТП;

контроль стану транспорту, вулиць, доріг;

перевірка технічного стану автомобілів та їх комплектності;

оформлення матеріалів ДТП .

Перспектива працевлаштування:

автотранспортні підприємства;

проектні організації;

місцеві державні адміністрації та інші органи державного контролю на транспорті.

Первинні посади:

ревізор з безпеки руху;

технік-доглядач.

Базові дисципліни:

"Організація дорожнього руху";

"Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг";

"Технічні засоби організації дорожнього руху";

"Технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод";

"Економіка та планування організації дорожнього руху";

"Правове регулювання дорожнього руху";

"Транспортне планування міст";

"Автоматичні засоби управління дорожнім рухом".

Навчальні дисципліни спеціалізації:

"Історія України";

"Економічна теорія";

"Психологія";

"Культурологія";

"Основи філософських знань";

"Основи правознавства";

"Соціологія";

"Українська мова (за проф. спрям.)";

"Іноземна мова (за проф. спрям.)";

"Фізичне виховання";


"Вища математика";

"Обчислювальна техніка";

"Фізика";

"Креслення";

"Основи технічної механіки";

"Основи екології";

"Безпека життєдіяльності";

"Загальний курс транспорту";

"Електротехніка та електроніка";

"Конструкційні матеріали та основи стандартизації";

"Транспортна географія";


"Організація дорожнього руху ";

"Охорона праці в галузі";

"Технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод";

"Основи автоматики та автоматичних систем";

"Автоматичні засоби управління дорожнім рухом";

"Основи охорони праці";

"Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг";

"Технічні засоби організації дорожнього руху";

"Транспортні засоби";

"Правила і безпека дорожнього руху";

"Дорожньо-будівельні машини";

"Економіка та планування організації дорожнього руху";

"Правове регулювання дорожнього руху";

"Основи технічного сервісу транспортних засобів";

"Основи менеджменту";

"Транспортне планування міст";

"Вступ до спеціальності";

"Транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби";

"Організація контролю за транспортним процесом";

"Транспортно-експедиційна робота";